Co to jest faktoring ?

Faktoring to usługa zwiększająca płynność przedsiębiorstw, poprzez przyspieszenie spłaty zobowiązań w wyniku świadczenia usług, sprzedaży, dostarczania towarów od naszych odbiorców, którzy mają problemy z terminową spłatą zobowiązań względem nas nawet w przypadku, gdy stają się oni niewypłacalni. Faktoring obejmuje następujące wierzytelności, które są pieniężne, krótkoterminowe (zazwyczaj nie przekraczające 1 roku), związane z udokumentowaną sprzedażą usług i towarów, prowadzeniem działalności gospodarczej, niepodlegające potrąceniu przez nabywcę, bezsporne co do istnienia wysokości oraz terminu spłaty, nieobciążone przez osoby trzecie.

Internauci szukali również:

  • Co to Jest Faktoring
  • faktoring co to jest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *